Varför gifta sig?

Förr i tiden var den vanligaste anledningen till att gifta sig att ingå en slags affärsöverenskommelse där familjer enade sina gods och tillgångar. Det var därför vanligt med arrangerade äktenskap och kärlek anses inte ha någonting med saken att göra.

Idag gifter sig folk mer av kärlek men det har också blivit både vanligt och socialt accepterat att man lever ihop utan att ingå ett regelrätt äktenskap. Särskilt i ett så pass sekulariserat land som Sverige är det sällan folk känner tvång att gifta sig. Trots det är det ändå många som väljer att gå bröllopsvägen och enligt en undersökning om varför svenskar gifter sig finns det ett flertal anledningar till varför.

En vanlig orsak bland främst kvinnor är ekonomin. Genom att gifta sig skapar man en stabilitet och trygghet rent ekonomiskt där ett enkelt samboende inte upplevs som lika säkert. En annan mycket vanlig anledning är sällskap och tvåsamhet – särskilt när man kommer upp i ålder. Medan yngre svenskar tenderar att fokusera mer på förälskelse och kärlek så tycker äldre människor att faktorer som vänskap viktigare.